نمایندگی ترکیه

نمایندگی ترکیه

نام مدیر : آقای سلام

آدرس : No.59 , Yeniçeriler Caddesi , Beyazit , Istanbul

تلفن : 5180890-212-0090

فکس : 5180892-212-0090

ایمیل :kazemi_exchange@yahoo.com

وب سایت : http://artvindoviz.com/Default.aspx

توضیحات : Artvin dövız - Artvin dövız ve Altin Tıc. A.Ş

/ 0 نظر / 10 بازدید