درباره ما

صرافی کاظمی

شرکت تضامنی کاظمی وشرکاء

دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدیر عامل : مجید کاظمی              

شماره تماس:٠٩١٣٢۵٣۵٢۵۶ -۶٢٠۵٨٢٢-٠٣۵١

/ 0 نظر / 8 بازدید