ارزش هر دلار امریکا در بازارهای معتبر ارزی بین المللی روز شنبه به هفتاد و دو صدم

ارزش هر دلار امریکا در بازارهای معتبر ارزی بین المللی روز شنبه به هفتاد و دو صدم یورو رسید. به گزارش شبکه یورونیوز هر دلار همچنین با هفتاد و هشت ممیز بیست و چهار صدم ین ژاپن و شصت و دو صدم پوند انگلیس معامله می شود.
در بازار سوییس هم ارزش هر دلار به هشتاد و نه صدم فرانک می رسد. در روسیه نیز ارزش هر دلار سی ممیز پنجاه و دو صدم روبل گزارش شده است.
/ 0 نظر / 7 بازدید