افت دلار در هفته ای که گذشت

به گزارش سایت طلا، در هفته ای که گذشت دلار پس از یک نوسان 16 تومانی با افت 10 تومانی توأم گردید. یورو در این هفته بدون نوسان و پوند با رشد 5 تومانی در بازار آزاد ارز همراه گردید.

بنابراین گزارش، دلار آمریکاکه هفته را با کاهش بها آغاز کرده بود و در روز شنبه با کاهش 6 تومان به 1214 تومان رسیده بود، در روز یکشنبه با کاهش 6 تومان دیگر به زیر مرز 1200 تومان رفت و با نرخ 1198 تومان در بازار معامله شد. از روز دوشنبه دلار با قرار گرفتن در مسیر صعود و با رشد 5 تومان پا را فراتر 1200 تومان گذاشت و با بهای 1203 تومان در بازار به فروش رسید. دلار در روز سه شنبه 1 تومان دیگر افزایش یافت.

این گزارش می افزاید، یورو در روز شنبه با بهای 1775 تومان در بازار به فروش رسید که نسبت به پنج شنبه قبل 5 تومان افزایش داشت. یورو در روز یکشنبه با از دست دادن 9 تومان از ارزشش تا سطح 1766 تومان پایین آمد که با جبران 4 زمان در روز دوشنبه و 5 تومان در روز سه شنبه دوباره به بهای آغاز هفته یعنی 1775 زمان برگشت.

براساس این گزارش ، هر پوند انگلیس که روز شنبه را با افت 13 تومان و بهای 2015 تومان آغاز کرده بود در روز یکشنبه با تقویت 10 تومان، با نرخ 2025 تومان در بازار به فروش رسید و این در حالی است که در سبد ارزی این روز، ارزهای رقیب با کاهش بها مواجه شده بودند. در روز دوشنبه پوند با کسر همان 10 تومان از نرخ فروشش به 2015 تومان رسید که با رشد 5 تومان در روز سه شنبه یکی از نوسان ترین ارزهای هفته گذشته شد و با بهای 2020 تومان به هفته گذشته خاتمه داد.

بر پایه این گزارش ، برعکس پوند، هر یکصد ین ژاپن از باثبات ترین ارزها در هفته گذشته بود. ین در روز شنبه بر روی نرخ 1560 تومان قرار داشت که تا روز سه شنبه به همین بها در بازار به فروش رسید. ین در روز سه شنبه 10 تومان افزایش یافت.

شایان ذکر است، ریال عربستان که در روز شنبه بر روی نرخ 319 تومان قرار داشت با رشد 2 تومان در روز یکشنبه و 2تومان دیگر در روز دوشنبه تا سطح 323 تومان بالا آمد و با همین بها به هفته گذشته پایان داد.

/ 0 نظر / 13 بازدید